Om oss

Kaprifolgatans förskola ligger i Bårslöv, med bra bussförbindelser och vägar till Helsingborg, Ekeby och Råå. I närområdet finns lekplatser, stora grönområden, vattendrag och en liten vitsippeskog.

Vår gård är delvis en naturtomt med höjdskillnader och träd, som tillsammans med en välutrustad lekplats ger möjlighet till allsidig utelek. En ekorre bor hos oss, och en skata.

Olika avdelningar – gemensam anda

Förskolan har två avdelningar, Polkagrisen och Hallonbåten. På Polkagrisen har de yngre barnen sin hemvist och på Hallonbåten de äldre, men vi har gemensam verksamhet på morgnar och sena eftermiddagar och fredagar. Barnen blir snabbt bekanta med alla lokaler och all personal. Förskolan har en egen kock som även är utbildad i måltidspedagogik. Vår kock är ett välbekant ansikte för alla barn och föräldrar.

Vi tror på det kompetenta barnet

Barn är kompetenta – de vill, kan och har förmågan att själv söka kunskap. Hos oss får barnen tid och möjlighet att med alla sina sinnen utforska omvärlden. Deras nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för all inlärning.

Det är i mötet med en utmanande miljö samt med barn och vuxna som utveckling och lärande sker. Hos oss får barnen vara sig själva utifrån sina förutsättningar. Vi är alla olika och vi ser våra olikheter som en tillgång som berikar oss. Genom att lära känna barnen och deras sätt att lära och utvecklas, kan vi se till att ditt barn blir till sitt bästa jag!